Anunț public

Comuna Lupac cu sediul in Lupac Strada Principală nr. 1 judetul Caras-Severin,tel 0255233715, fax 0255233723, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. scoate la licitatie publica deschisă cu strigare vânzarea următorul bun imobil , prorietate privată a comunei Lupac:

-teren în suprafață de 135 mp intravilan localitatea Clocotici înscris în CF 32467 Comuna Lupac ;

Termenul limită de înscriere la licitație este 28.06. 2019, ora 13.00

Licitatia va avea loc in data de 01.07.2019, ora 10.00 la sediul Comunei Ezeriș .

Documentația cu privire la participarea la licitației se poate achiziționa contra cost de la sediul Comunei Lupac

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Comunei Lupac, str. Principală, nr. 1 sau la telefon 0255/233715 .

Primar,
Vlasici Marian